Kunskap vs Engagemang

September 21st, 2018

Hösten 2000 blev jag erbjuden en tjänst som aktiemäklare åt storbank och på deras huvudkontor. Ögonblicket innan jag skulle till att stiga in i mitt nya arbete i Stockholm ringde min telefon. Jag hade innan varit anställd på ett kontor som sommarbarn, då jag studerade på Handelshögskolan i syfte att bli just aktiemäklare. Under sommaren hade jag fått arbeta med några av kontorets större placeringskunder. Samtalet var från en av dem.

Jag berättade att jag blivit förflyttad och inte längre kunde hjälpa honom. Han bad då att få flytta sina affärer dit jag skulle vara. En kund med en tradingportfölj långt över min kunskap och förmåga. Med affärer många av mina mer kunniga kollegor inte själva kunde alltid hantera. Jag sa till kunden att jag hade "lurat" honom. Att jag inte besatt den kunskapen han hade. Att jag inte förstod hälften av vad han gjorde (optionshandel och jag skulle hålla mest på med aktiehandel). Kunden, en äldre herre som var advokat, skrattade och sa sedan något som jag än idag praktiserar. Han fick mig att förstå skillnaden på kunskap och engagemang. Om det handlar detta avsnitt. Så häng på!

Med omtanke,

Daniel Mendoza
daniel@danielmendoza.se

www.danielmendoza.se  

Om de som söker uppmärksamhet på fel sätt

September 6th, 2018

Nytt avsnitt av min podcast Kärlekens Omtanke som jag t v låter vara öppet för alla att lyssna på. Avsnittet skiljer sig något från övriga därför att jag improviserar det helt och hållet. M a o, så som jag gör med mina föreläsningar. Så inga anteckningar eller ens funderingar kring vad jag tar upp annat än själva ämnet. Hjärtat får tala!
 
Avsnittet handlar om att söka uppmärksamhet. I det ger jag några exempel från när jag exempelvis i arbetslivet råkat på människor som sökt uppmärksamhet på ett destruktivt sätt. Kanske att du känner igen exemplen från det egna livet. Kanske, om du exempelvis arbetar med människor som beter sig på samma sätt, kan få lite inspiration för att bättre hantera dem och/eller för att bättre hantera dig själv och dina känslor i sådana situationer. Så häng på!
 
Tycker du om min podcast så hoppas jag att du vill dela med dig av den till andra! 🦋
 

Med omtanke,

Daniel Mendoza

daniel@danielmendoza.se

www.danielmendoza.se 

"Kärlekböckernas kärleksbok" 

https://www.bokus.com/bok/9789163787188/den-enda/

En gåta och att kunna granska information

September 5th, 2018

I detta avsnitt får du lyssna på en gåta jag brukar dra för gäster som är med på mina retreats. Avsnittet handlar om att kunna granska information kritisk. Att inte köpa allt man läser och hör. Viktigt att kunna och göra? Ja, jag tycker det! Så häng på!

Med omtanke,

Daniel Mendoza

daniel@danielmendoza.se
www.danielmendoza.se

-