Om manlighet, kvinnliga sidor och att vara människa

August 7th, 2018

I detta avsnitt pratar jag lite om manlighet. Ett ämne som i sig - för mig - är lätt att prata om. Och då om jag enbart ser till mig själv, var jag står, vem jag är och vill vara. Ett ämne som också är svårt att prata om. Vad är manlighet? Vad innebär det att vara man? Många som säger till mig att jag har sådan kontakt med mina s k "kvinnliga sidor". Men är det verkligen så? Det är inte säkert att jag i detta avsnitt kan svara på de frågorna. Men kanske ändå att jag kan ge en bild av hur jag ser på allt. Så häng på! 

Med omtanke,

Daniel Mendoza 

daniel@danielmendoza.se

Share | Download(Loading)