August 3, 2018

Att vara snäll i denna värld - naivt eller det enda rätta?

”Daniel, jag börjar mer och mer tvivla på att jag gör rätt. Känns som andra skrattar åt min snällhet. Och jag börjar tveka på mig själv… ” Så sade en kvinna till mig efter en föreläsning jag hade hållit. Hon mådde dåligt. Varför? Därför att hon var snäll. Därför att hon exempelvis öppnade ett fönster och släppte ut insekter som förvirrat sig in i hennes hem. Ovanligt att hon känner så? Nej. I detta avsnitt vill jag prata om det. Om snällhet. Är det naivt att vara snäll? Är det blåögt? Eller är det snarare tecken på intelligens, visdom och empati? Häng på nu! 

Tack för din tid! 

Med omtanke,

Daniel Mendoza 

www.danielmendoza.se

More episodes

Load more